Výrobky pro lineární pohyb od SKF kombinují v sobě prvky pro lineární pohon (válečkové a kuličkové šrouby) a lineárního vedení. 

Systémy pro lineární pohyb používají šroub pro přenos rotačního pohybu na lineární. Tohoto požadavku lze dosáhnout jen díky vysoké efektivitě našich výrobků pro lineární pohon: miniaturním kuličkovým šroubům, kuličkovým šroubům s velkým stoupáním, broušeným kuličkovým šroubům nebo různým druhům šroubů válečkových. 

Druhou částí systémů pro lineární pohyb jsou lineární vedení a stoly. Základním úkolem v lineárních systémech je najít vhodné řešení pro lineární pohyb s potřebnou přesností, tuhostí za přiměřenou cenu. V sortimentu SKF, pro potřeby lineárního vedení, naleznete širokou nabídku lineárních kuličkovýh ložisek, lineárního vedení s profilovou tyčí, přesného lineární vedení a lineárních stolů a stolků.