AGROCENTRUM - Karel Aubrecht      

www.agrocro.cz                                                                                                                              

Armádní 1221, 337 01 Rokycany

tel.: 371 723 607, tel./fax.: 371 722 283                                            

email: agroc.ro@volny.cz

 Jiřina Planetová

www.planetova.cz


Lesní 150, 348 16 Halže

tel.: 374 783 404

email: planetova@cbox.cz

 Auto-Moto Milan Krejčí

Husova 779, 349 01 Stříbro

tel.: 374 622 409
 
Iveta Kulhavá
Ložiska Kulhavý Cheb


Valdštejnova 38, 350 02 Cheb

tel.: 354 434 743

 Radek Novotný
Ložiska na Komendě


www.lonako.cz

Komenského 266, 547 01 Náchod


tel.: 491 423 279